Uchwały Zarządu

 

 

Uchwała Nr 108/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych i osuwisk w infrastrukturze Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 107/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg powiatowych Nr 1906R Droga pezez wieś Kotań oraz Nr 1910R Grab - Wyszowatka na kategorię dróg gminnych.

alt

 
 

Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda na kategorię dróg gminnych.

alt

 
 

Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych skałdników majątkowych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 101/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

 

Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

alt

 
 

Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022, za pierwsze półrocze 2015 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 
 

Uchwała Nr 97/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za I półrocze 2015 roku.

alt

 
 

Uchwała Nr 96/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 95/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 83/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 94/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jodłowej.

alt

 
 

Uchwała Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z rokowań.

alt

 
 

Uchwała Nr 91/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu uzgodnień.

alt

 
 

Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Kurzawy, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 
 

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Gorczycy-Madras, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 
 

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Stachnika, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 
 

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Roksany Kamińskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 
 

Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki.

alt

 
 

Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spraiwe organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

alt

 
 

Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 83/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022.

alt

 
 

Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 79/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątkowych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert 2015.

alt

 
 

Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 
 

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

alt

 
 

Uchwała Nr 75/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu rokowań.

alt

 
 

Uchwała Nr 74/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego przeznaczonej do sprzedaży.

alt

 
 

Uchwała Nr 73/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za rok 2014.

alt

 
 

Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

alt

 
 

Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

alt

 
 

Uchwała Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu.

alt

 
 

Uchwała Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 66/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

alt

 
 

Uchwała Nr 64/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Bidżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 63/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Bidżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przesięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 
 

Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego za 2014 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

alt

 
 

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi wewnętrznej nr ewid. gruntu 76 położonej w miejscowości Dzwonowa gmina Jodłowa.

alt

 
 

Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzneia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

alt

 
 

Uchwała Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisnia umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

alt

 
 

Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisnia umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

alt

 
 

Uchwała Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

alt

 
 

Uchwała Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

alt

 
 

Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 44/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki.

alt

 

Uchwała Nr 43/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Dębickiego za 2014 rok.

alt

  Załącznik 1-1 do Uchwały Nr 41/2015

alt

  Załącznik 1-2 do Uchwały Nr 41/2015

alt

  Załącznik 2 do Uchwały Nr 41/2015

alt

  Załącznik 3 do Uchwały Nr 41/2015

alt

  Załącznik 4 do Uchwały Nr 41/2015

alt

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

alt

 
 

Uchwała Nr 40/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zgody na przekazanie rzeczowych składników majątkowych w formie darowizny na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2015 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015 oraz opracowania na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

alt

 
 

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu.

alt

 
 

Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

alt

 
 

Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego.

alt

 
 

Uchwała Nr 34/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawiepowołania Zespołu koordynującego proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego na rok szkolny 2015/2016. 

alt

 
 

Uchwała Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

alt

 
 

Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów powiatu we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w ramach projektu pn.: Podnoszenie poziomu kompetencji kadry pedagogicznej w II LO im Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 29/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 28/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 27/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi wewnętrznej nr ewid. gruntu 417 położonej w miejscowości Jodłowa.

alt

 
 

Uchwała Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 25/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu.

alt

 
 

Uchwała Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka "Hanka" w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 20/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy - Panem Bogusławem Dydo.

alt

 
 

Uchwała Nr 19/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

alt

 
 

Uchwała Nr 18/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 
 

Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 16/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 15/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr 14/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy - Panią Krystyną Kamińską.

alt

 
 

Uchwała Nr 13/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

alt

 
 

Uchwała Nr 12/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 11/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

alt

 
 

Uchwała Nr 10/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 9/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych 3 lat, w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy najmu z dnia 1 lipca 2014 r. powierzchni 1 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

alt

 
 

Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy.

alt

 
 

Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji d/s odbioru końcowego robót zwiazanych z usuwaniem szkód powodziowych i osuwisk w infrastrukturze Powiatu Dębickiego.

alt

 
 

Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 
 

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Dębickiego do składania oświadczeń woli.

alt

 
 

Uchwała Nr 530/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

alt

 

Uchwała Nr 529/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy.

alt

 

Uchwała Nr 528/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

alt

 

Uchwała Nr 527/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 526/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiando Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 525/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Dudziak, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 524/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Kusibab, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 523/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew wyciętych z pasa drogowego przy drodze powiatowej Zawada - Pustynia.

alt

 

Uchwała Nr 522/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonywania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

alt

 

Uchwała Nr 521/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022.

alt

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

alt

 

Uchwała Nr 520/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2015 rok.

alt

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

alt

 

Uchwała Nr 519/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 518/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji i rozliczenia wniosków pod wspólną nazwą: "Wyrównywania różnic między regionami II".

alt

 

Uchwała Nr 517/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 516/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 515/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

alt

 

Uchwała Nr 514/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 513/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego w Zespole Szkół w Brzostku.

alt

 

Uchwała Nr 512/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

alt

 

Uchwała Nr 511/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za rok 2014.

alt

 

Uchwała Nr 510/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 509/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 508/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii powiatowych - drogi Szydłowiec, Biesiadka - Mielec, ul. Łuże.

alt

 

Uchwała Nr 507/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekaznie wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy na rzecz Zespołu Szkół w Brzostku.

alt

 

Uchwała Nr 506/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew rosnących na działce nr ewid. 2315/1 obr. 4 w Dębicy, stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w użytkowaniu ZOZ Dębica.

alt

 

Uchwała Nr 505/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2014-2021, za pierwsze półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

Załączniki do Uchwały Nr 505/2014

alt

 

Uchwała Nr 504/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za I półrocze2014 roku.

alt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-1 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-2 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-3 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-4 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-5-1 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-5-2 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 1-6 do Uchwały Nr 504/2014

alt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 504/2014

alt

 

Uchwała Nr 503/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 502/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

alt

 

Uchwała Nr 501/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej trzech lat, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego wraz z wyrażeniem zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

alt

 

Uchwała Nr 500/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres powyżej trzech lat, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy wraz z wyrażeniem zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

alt

 

Uchwała Nr 499/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert.

alt

 

Uchwała Nr 498/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej Powiatu.

alt

 

Uchwała Nr 497/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 496/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 495/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 494/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert.

alt

 

Uchwała Nr 493/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Drąga, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 492/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Łączak, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 491/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anity Zachary - Kusek, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 490/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kurzawy, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 489/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Świętoń - Górniak, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 488/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Matusik, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 487/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Honoraty Salwy, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 486/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wpowołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Raś, nauczyciela kotraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt

 

Uchwała Nr 485/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 484/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2014-2021.

alt

 

Uchwała Nr 483/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego przeznaczonej do oddania w najem.

alt

 

Uchwała Nr 482/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 481/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 480/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę krzewów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

alt

 

Uchwała Nr 479/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

alt

 

Uchwała Nr 478/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 477/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu.

alt

 

Uchwała Nr 476/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego pozostającej w użytkowaniu ZOZ Dębica.

alt

 

Uchwała Nr 475/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego pozostającej w użytkowaniu ZOZ Dębica.

alt

 

Uchwała Nr 474/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 473/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia i oszacowania strat spowodowanych ulewnymi deszczami i podtopieniami, które miały miejsce w dniach od 16 do 18 maja 2014 r. na terenie powiatu dębickiego.

alt

 

Uchwała Nr 472/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 471/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za rok 2013.

alt

 

Uchwała Nr 470/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 469/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego.

alt

 

Uchwała Nr 468/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu bankowego.

alt

 

Uchwała Nr 467/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 466/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego za 2013 rok.

alt

 

Uchwała Nr 465/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/595/06 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy wraz ze Schematem Organizacyjnym.

alt

 

Uchwała Nr 464/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi położonej na terenie Gminy Czarna.

alt

 

Uchwała Nr 463/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego przeznaczonej do sprzedaży.

alt

 

Uchwała Nr 462/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalych powiatu dębickiego na rok szkolny 2014/2015.

alt

 

Uchwała Nr 461/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki.

alt

 

Uchwała Nr 460/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 r.

alt

 

Uchwała Nr 459/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Dębickiego za 2013 rok.

alt

 

Uchwała Nr 458/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wraz z wyrażeniem zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia.

alt

 

Uchwała Nr 457/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2014 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2014 oraz opracowanie na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

alt

 

Uchwała Nr 456/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

alt

 

Uchwała Nr 455/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego.

alt

 

Uchwała Nr 454/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego.

alt

 

Uchwała Nr 453/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich mechaniczną wycinką.

alt

 

Uchwała Nr 452/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego.

alt

 

Uchwała Nr 451/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - dróg położonych na terenie Gminy Jodłowa.

alt

 

Uchwała Nr 450/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.

alt

 

Uchwała Nr 449/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme - Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, projektu pn. "Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku w zakresie termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do przepisów p. poż.".

alt

 

Uchwała Nr 448/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.

alt

 

Uchwała Nr 447/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 446/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - dróg położonych na terenie Gminy Jodłowa.

alt

 

Uchwała Nr 445/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

alt

 

Uchwała Nr 444/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego pozostającej w użytkowaniu ZOZ Dębica.

alt

 

Uchwała Nr 443/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy części nieruchomości pozostającej w użytkowaniu ZOZ Dębica.

alt

 

Uchwała Nr 442/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem samochodu sanitarnego Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI.

alt

 

Uchwała Nr 441/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem samochodu sanitarnego Renault D Master L2H2.

alt

 

Uchwała Nr 440/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

alt

 

Uchwała Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

alt

 

Uchwała Nr 438/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 437/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.

alt

 

Uchwała Nr 436/2014 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na 2014 rok.

alt


UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU DĘBICKIEGO - ARCHIWUM

 

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

[Archiwum]

[Archiwum]

[Archiwum]

[Archiwum]

[Archiwum]

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 09:09)

 
Gminy