Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 621/2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr 621/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 620/2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr 620/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego z Gminą Żyraków.
 

Uchwała Nr 619/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 619/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Dębica części nieruchomości położonej w m. Pustków-Osiedle.
 

Uchwała Nr 618/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 617/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 617/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/595/06 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy wraz ze Schematem Organizacyjnym.
 

Uchwała Nr 616/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej w związku z realizacją projketu Nr: 2018-1-PL01-KA201-051129, tytuł projektu "Motywowanie uczniów szkół średnich do wyboru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - dyscyplin nauki, technologii, inżynierii i matematyki) jako drogi zawodowej poprzez budowanie robotów edukacyjnych" przez ZespółSzkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 615/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 615/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.
 

Uchwała Nr 614/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 614/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
 

Uchwała Nr 613/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 613/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy najmu części nieruchomości.
 

Uchwała Nr 612/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 612/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Dziecka "HANKA" w Dębicy.
 

Uchwała Nr 611/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 611/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 610/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 610/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich mechaniczną wycinką w pasach drogowych przy drogach powiatowych.
 

Uchwała Nr 609/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 609/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zakwalifikowania nowego odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych.
 

Uchwała Nr 608/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 608/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny przesłanek wynikających z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w stosunku do nieruchomości - działka nr 324/1 o pow. 0,0600 ha w Zawierzbiu, gm. Żyraków.
 

Uchwała Nr 607/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 607/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 606/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 606/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 473/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.
 

Uchwała Nr 605/2018 z 12 września 2018

Uchwała Nr 605/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 r.
 

Uchwała Nr 604/2018 z 31 sierpnia 2018

Uchwała Nr 604/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (środa, 12 września 2018 13:44)

 

Uchwała Nr 603/2018 z 31 sierpnia 2018

Uchwała Nr 603/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Jodłowej.

Poprawiony (środa, 12 września 2018 13:44)

 

Uchwała Nr 602/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 602/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątkowych na rzecz Gminy Dębica z przeznaczeniem dla Uzdrowiska Latoszyn Zdrój Sp. z o. o. oraz na rzecz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:41)

 

Uchwała Nr 601/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 601/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:41)

 

Uchwała Nr 600/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 600/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:41)

 

Uchwała Nr 599/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 599/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 r.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:41)

 

Uchwała Nr 598/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 598/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028, za pierwsze półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:41)

 

Uchwała Nr 597/2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr 597/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za I półrocze 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 3/4/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Poprawiony (piątek, 12 października 2018 07:31)

 

Uchwała Nr 596/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 596/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:42)

 

Uchwała Nr 595/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 595/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:42)

 

Uchwała Nr 594/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 594/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:42)

 

Uchwała Nr 593/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 593/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:42)

 

Uchwała Nr 592/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 592/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:43)

 

Uchwała Nr 591/2018 z 23 sierpnia 2018

Uchwała Nr 591/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 11:43)

 
Więcej artykułów…
Gminy