Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 10/2018 z 14 grudnia 2018

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa własności do części nieruchomości na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 9/2018 z 14 grudnia 2018

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 8/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy do przedkładania sprawozdań z realizacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Uchwała Nr 7/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Dębickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Uchwała Nr 6/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.
 

Uchwała Nr 5/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu wykonawczego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 4/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 3/2018 z 6 grudnia 2018

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 2/2018 z 27 listopada 2018

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.
 

Uchwała Nr 1/2018 z 23 listopada 2018

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 636/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 636/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 625/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert 2019.

Poprawiony (wtorek, 20 listopada 2018 10:48)

 

Uchwała Nr 635/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 635/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 634/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 634/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 633/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 633/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2019-2029.
 

Uchwała Nr 632/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 632/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2019 rok.
 

Uchwała Nr 631/2018 z 14 listopada 2018

Uchwała Nr 631/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty spłaty należności Pana Ł. C. prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu kosztów procesu zasądzonych nakazem zapłat wydanym przez Sąd Rejonowy w Dębicy Wydz. I Cywilny.
 

Uchwała Nr 630/2018 z 6 listopada 2018

Uchwała Nr 630/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 629/2018 z 6 listopada 2018

Uchwała Nr 629/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 

Uchwała Nr 628/2018 z 6 listopada 2018

Uchwała Nr 628/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 627/2018 z 30 października 2018

Uchwała Nr 627/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Brzostek.
 

Uchwała Nr 626/2018 z 30 października 2018

Uchwała Nr 626/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 625/2018 z 30 października 2018

Uchwała Nr 625/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert 2019.
 

Uchwała Nr 624/2018 z 30 października 2018

Uchwała Nr 624/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 623/2018 z 18 października 2018

Uchwała Nr 623/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego na rzecz Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.
 

Uchwała Nr 622/2018 z 18 października 2018

Uchwała Nr 622/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 621/2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr 621/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 620/2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr 620/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego z Gminą Żyraków.
 

Uchwała Nr 619/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 619/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Dębica części nieruchomości położonej w m. Pustków-Osiedle.
 

Uchwała Nr 618/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 618/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 617/2018 z 3 października 2018

Uchwała Nr 617/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 154/595/06 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy wraz ze Schematem Organizacyjnym.
 

Uchwała Nr 616/2018 z 21 września 2018

Uchwała Nr 616/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej w związku z realizacją projketu Nr: 2018-1-PL01-KA201-051129, tytuł projektu "Motywowanie uczniów szkół średnich do wyboru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - dyscyplin nauki, technologii, inżynierii i matematyki) jako drogi zawodowej poprzez budowanie robotów edukacyjnych" przez ZespółSzkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
 
Więcej artykułów…
Gminy