Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr II.21.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.21.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr II.20.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.20.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.19.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.19.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr II.18.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.17.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.17.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/99 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 

Uchwała Nr II.16.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.16.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.296.2014 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie reprezentacji Powiatu Dębickiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.
 

Uchwała Nr II.15.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.15.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.33.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr II.14.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.14.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Dębickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 

Uchwała Nr II.13.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.13.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 

Uchwała Nr II.12.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.12.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr II.11.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Przeciwdziałania Bezrobociu.
 

Uchwała Nr II.10.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.10.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
 

Uchwała Nr II.9.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.9.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 

Uchwała Nr II.8.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
 

Uchwała Nr II.7.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.7.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej.
 

Uchwała Nr II.6.2018 z 4 grudnia 2018

Uchwała Nr II.6.2018 Rady Powiatu Dębickiego z 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr I.5.2018 z 19 listopada 2018

Uchwała Nr I.5.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr I.4.2018 z 19 listopada 2018

Uchwała Nr I.4.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr I.3.2018 z 19 listopada 2018

Uchwała Nr I.3.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr I.2.2018 z 19 listopada 2018

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr I.1.2018 z 19 listopada 2018

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr LII.336.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.336.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr LII.335.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.335.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr LII.334.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.334.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Szansa na pracę" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 7.1 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
 

Uchwała Nr LII.333.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.333.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr LII.332.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.332.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na lata 2017-2019.
 

Uchwała Nr LII.331.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.331.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb Gminy pn.  "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy".
 

Uchwała Nr LII.330.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.330.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie warunków odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej umarzania w całości, lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.
 

Uchwała Nr LII.329.2018 z 13 listopada 2018

Uchwała Nr LII.329.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Dębickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023".

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
 

Uchwała Nr LI.328.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.328.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr LI.327.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.327.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
Więcej artykułów…
Gminy