Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr LI.328.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.328.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr LI.327.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.327.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 

Uchwała Nr LI.326.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.326.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna.
 

Uchwała Nr LI.325.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.325.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 

Uchwała Nr LI.324.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.324.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr LI.323.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.323.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr LI.322.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.322.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.254.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dębickiego w roku 2018.
 

Uchwała Nr LI.321.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.321.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skarg na Starostę Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr LI.320.2018 z 10 października 2018

Uchwała Nr LI.320.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zasad pracy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki.
 

Uchwała Nr L.319.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.319.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:08)

 

Uchwała Nr L.318.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.318.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Jodłowej.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:08)

 

Uchwała Nr L.317.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.317.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jodłowej.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:09)

 

Uchwała Nr L.316.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.316.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jodłowej.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:09)

 

Uchwała Nr L.315.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.315.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzostku.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:09)

 

Uchwała Nr L.314.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.314.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzostku.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:09)

 

Uchwała Nr L.313.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.313.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:09)

 

Uchwała Nr L.312.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.312.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w powiecie dębickim na 2019".

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:10)

 

Uchwała Nr L.311.2018 z 30 sierpnia 2018

Uchwała Nr L.311.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.290.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2018 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:10)

 

Uchwała Nr XLIX.310.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.310.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:10)

 

Uchwała Nr XLIX.309.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.309.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Dębickiego.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:10)

 

Uchwała Nr XLIX.308.2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr XLIX.308.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:10)

 

Uchwała Nr XLVIII.307.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.307.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVIII.306.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.306.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVIII.305.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.305.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2017 r.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVIII.304.2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr XLVIII.304.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2017 r.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVII.303.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.303.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVII.302.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.302.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:11)

 

Uchwała Nr XLVII.301.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.301.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Szkoła i pracodawca z korzyścią dla uczniów" w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:12)

 

Uchwała Nr XLVII.300.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.300.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd Powiatu Dębickiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:12)

 

Uchwała Nr XLVII.299.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.299.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Dębickiego Nr XL.255.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zrowotnej w Dębicy.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:12)

 

Uchwała Nr XLVII.298.2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr XLVII.298.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/02 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 09:12)

 
Więcej artykułów…
Gminy