Organizacje pozarządowe

Wyniki Konsultacji Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, odbyły się w dniach od 18 września do 2 października 2018 roku zgodnie z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZOBACZ WYNIKI KONSULTACJI
 

Ogłoszenie o Konsultacjach Programu Współpracy Powiatu z org. pozarządowymi na rok 2019

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu dębickiego lub na rzecz jego mieszkańców do konsultacji nad projektem Programu Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., zgodnie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ

ZOBACZ PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY


Poprawiony (wtorek, 18 września 2018 12:40)

 

Ogłoszenie o projekcie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Dębickiego Nr XL/331/10 z dnia 5 listopada 2010 roku, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza, iż od dnia 18 września 2018 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń udostępniony zostanie projekt Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Konsultacje w sprawie programu potrwają do
2 października 2018 roku.

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 12:45)

 

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2018

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 20 czerwca 2018 r.

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 roku w oparciu o opinie komisji konkursowej zawarte w protokole a dnia 26 lipca 2018 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 08:07)

 

II Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2018

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego 20 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NOTA INFORMACYJNA

Poprawiony (wtorek, 11 września 2018 08:07)

 
Więcej artykułów…
Gminy