Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 KARTA WRL-24 - wydawanie zświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach Jacek Matłok 955
2 KARTA WRL-23 - udostępnianie informacji o środowisku Jacek Matłok 692
3 KARTA WRL-21 - decyzja ustalająca dopuszczalny poziom hałasu, interwencja związana z uciążliwym hałasem Jacek Matłok 634
4 KARTA WRL-20 - usunięcie drzew lub krzewów Jacek Matłok 674
5 KARTA WRL-14 - rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Jacek Matłok 644
6 KARTA WRL-13 - wydawanie karty wędkarskiej Jacek Matłok 737
7 KARTA WRL-12 - zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Jacek Matłok 687
8 KARTA WRL-11 - zmiana lasu na użytek rolny Jacek Matłok 664
9 KARTA WRL-8 - rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe Jacek Matłok 756
10 KARTA WRL-7 - pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Jacek Matłok 692
11 KARTA WRL-6 - zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Jacek Matłok 667
12 KARTA WRL-5 - zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mymaga zgłoszenia Jacek Matłok 738
13 KARTA WRL-4 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów Jacek Matłok 745
14 KARTA WRL-3 - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów Jacek Matłok 812
15 KARTA WRL-1 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Jacek Matłok 713
 
Gminy