KARTA WK-1 - ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

ZOBACZ KARTĘ USŁUGI WK-1 - ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Załączniki:
- załącznik nr 1 - wpis do ewidencji
- załącznik nr 2 - wypis z ewidencji
- załącznik nr 3 - zmiany w ewidencji
- załącznik nr 4 - wykreślenie z ewidencji
- załącznik nr 5 - wykreślenie z ewidencji, zmiana organu rejestrującego

Poprawiony (wtorek, 30 października 2018 10:47)

 
Gminy