Komunikacja i Transport


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 KARTA KT-33 - wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Jacek Matłok 690
2 KARTA KT-32 - zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia Jacek Matłok 680
3 KARTA KT-31 - wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Jacek Matłok 681
4 KARTA KT-30 - wymiana legitymacji instruktora Jacek Matłok 666
5 KARTA KT-29 - przedłużenie ważności legitymacji instruktora Jacek Matłok 746
6 KARTA KT-28 - wydanie wtórnika legitymacji instruktora Jacek Matłok 639
7 KARTA KT-27 - wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora Jacek Matłok 620
8 KARTA KT-26 - wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Jacek Matłok 626
9 KARTA KT-25 - zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenie zakresu działalności regulowanej) Jacek Matłok 663
10 KARTA KT-24 - dokonanie wpisu lub roszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Jacek Matłok 645
11 KARTA KT-23 - udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Jacek Matłok 752
12 KARTA KT-22 - wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r. Jacek Matłok 609
13 KARTA KT-21 - zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy Jacek Matłok 674
14 KARTA KT-20 - wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy Jacek Matłok 701
15 KARTA KT-19 - wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty- udzielonej przed dniem 15.08.2013 r. Jacek Matłok 617
16 KARTA KT-18 - zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r. Jacek Matłok 647
17 KARTA KT-17 - licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Jacek Matłok 731
18 KARTA KT-16 - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Jacek Matłok 602
19 KARTA KT-15 - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy Jacek Matłok 703
20 KARTA KT-14 - wymiana zagranicznego prawa jazdy Jacek Matłok 761
21 KARTA KT-13 - zezwolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne Jacek Matłok 647
22 KARTA KT-12 - wydawanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem Jacek Matłok 726
23 KARTA KT-11 - wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Jacek Matłok 755
24 KARTA KT-10 - wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Jacek Matłok 693
25 KARTA KT-9 - zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofnietego uprawnienia Jacek Matłok 706
26 KARTA KT-8 - wydawania prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych/upływ terminu ważności) Jacek Matłok 841
27 KARTA KT-7 - profil kandydata na kierowcę (PKK) Jacek Matłok 988
28 KARTA KT-6 - czasowa rejestracja pojazdu przez jednostki lub producenta Jacek Matłok 722
29 KARTA KT-5 - czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia wywozu lub przejazdu Jacek Matłok 743
30 KARTA KT-4 - wyrejestrowanie pojazdu Jacek Matłok 1020
31 KARTA KT-3 - rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Jacek Matłok 1068
32 KARTA KT-2 - rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanie na terenie RP Jacek Matłok 1386
33 KARTA KT-1 - rejestracja pojazdów nowych Jacek Matłok 1060
 
Gminy