Gospodarka Nieruchomościami


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 KARTA GN-14 - ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektr. Jacek Matłok 845
2 KARTA GN-13 - ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Jacek Matłok 654
3 KARTA GN-12 - ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakr. dróg publ Jacek Matłok 625
4 KARTA GN-11 - ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości skarbu państwa i powiatu dębickiego Jacek Matłok 693
5 KARTA GN-10 - dzierżawa/najem nieruchomości skarbu państwa i powiatu dębickiego Jacek Matłok 680
6 KARTA GN-9 - wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa i powiatu dębickiego Jacek Matłok 636
7 KARTA GN-8 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa lub powiatu dębickiego Jacek Matłok 657
8 KARTA GN-7 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa w prawo własności Jacek Matłok 725
9 KARTA GN-6 - naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu państwa Jacek Matłok 647
10 KARTA GN-5 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu państwa Jacek Matłok 683
11 KARTA GN-4 - uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną Jacek Matłok 640
12 KARTA GN-3 - wydanie decyzji określającej termin i kierunek rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji Jacek Matłok 717
13 KARTA GN-2 - wyłączanie gruntu z produkcji rolnej Jacek Matłok 945
14 KARTA GN-1 - uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie gruntów rolnych Jacek Matłok 728
 
Gminy